Pomiary instalacji odgromowej

Pomiary instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa jest bardzo ważnym elementem konstrukcji budynku. Zapewnia jego bezpieczeństwo, a co za tym idzie bezpieczeństwo jego użytkowników w trakcie silnych wyładowań atmosferycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego instalacja odgromowa powinna być wykonana w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej 15 m. W praktyce taka instalacja skutecznie zabezpiecza także niższe obiekty, dlatego warto o niej pomyśleć na etapie projektowania domu.

Aby instalacja odgromowa rzeczywiście spełniała swoje zdanie musi być odpowiednio zaprojektowana i wykonana. Niezwykle ważne z perspektywy jej prawidłowego działania są również regularne przeglądy i pomiary.

Pomiary instalacji odgromowej

Na czym polegają pomiary instalacji odgromowe?

Pomiary instalacji odgromowej polegają na sprawdzeniu jej stanu i działania. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia tego typu kontroli jest uprawniony elektryk. Odpowiada on za:

  • dokładne oględziny instalacji (sprawdzenie stanu przewodów, łączeń i innych komponentów),
  • sprawdzenie ciągłości połączeń elektrycznych instalacji odgromowej,
  • wykonanie pomiaru rezystancji uziemień,
  • sprawdzenie staniu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów,
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wpisanie wyników pomiarów i badań do książki obiektu budowlanego.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy i pomiary instalacji odgromowej?

Przeglądy stanu technicznego budynków wykonuje się odpowiednio w odstępach rocznych i pięcioletnich. Zważywszy na wpływ instalacji odgromowej na bezpieczeństwo mieszkańców/użytkowników nieruchomości kontrole, a więc przegląd i pomiary zalecamy przeprowadzać z większą częstotliwością, nawet dwa razy do roku. Regularna kontrola jest szczególnie istotna w budynkach zagrożonych wybuchem.

Profesjonalne pomiary instalacji odgromowej

Wykonujemy profesjonalne pomiary instalacji elektrycznych, jednocześnie w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klientów oferujemy również pomiary instalacji odgromowej oraz pomiary oświetlenia (nowa podstrona). Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem profesjonalnych pomiarów instalacji odgromowej zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Posiadamy siedziby w lokalizacjach: Warszawa, Katowice i Łódź. Współpracujemy z klientami prywatnymi, firmami i klientami instytucjonalnymi.

Pozostałe usługi