Pomiary oświetlenia

Pomiary oświetlenia

Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. stała się katalizatorem zmian w podejściu do projektowania i weryfikacji oświetlenia na stanowiskach pracy. Jej celem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy osobom wykonującym prace na różnych stanowiskach.

Pomiary oświetlenia stanowią jeden z etapów weryfikacji oświetlenia wnętrz. Ich wyniki powinny być odniesione do jakiejkolwiek posiadanej przez użytkownika obiektu dokumentacji projektowej oświetlenia. W praktyce użytkownik często nie dysponuje dokumentacją projektową lub jest ona niekompletna, nie oznacza to jednak, iż pomiary oświetlenia nie mogą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

pomiar natężenia

Na czym polegają pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia to procedura wymagająca specjalistycznego osprzętu. Polega na mierzeniu natężenia oświetlenia w danym miejscu. Najczęściej pomiary oświetlenia przeprowadza się w zakładach pracy oraz placówkach edukacyjnych różnego szczebla. Standardem są regularne pomiary oświetlenia awaryjnego wymagane w wielu firmach i instytucjach.

Padanie nie jest czasochłonne. Wymaga natomiast zaangażowania osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Po zakończeniu pomiarów osoba ta przygotowuje protokół, który zawiera nie tylko wartości odczytów, ale również ich porównanie z normami dla danego środowiska. Dzięki temu zarządca nieruchomości może szybko ocenić, czy natężenie światła na poszczególnych stanowiskach pracy jest odpowiednie.

Kiedy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Pomiary oświetlenia są wymagane w wielu obiektach i sytuacjach, m.in.:

  • w placówkach oświatowych,
  •  w biurach i urzędach,
  • podczas odbioru instalacji,
  • na wniosek pracownika w zakładzie pracy,
  • na wezwanie Sanepidu, PIP lub Straży Pożarnej

 

Niezbędne jest również przeprowadzanie pomiarów oświetlenia awaryjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. pomiary oświetlenia awaryjnego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz do roku.

Kompleksowe pomiary oświetlenia Warszawa

Wykonujemy tanie pomiary elektryczne. Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Klientów oferujemy kompleksowe pomiary elektryczne, przeglądy instalacji elektrycznych, a także pomiary instalacji odgromowej (nowa podstrona). Klientów zainteresowanych zleceniem pomiarów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Posiadamy siedziby w lokalizacjach: Warszawa, Katowice i Łódź. Współpracujemy z klientami prywatnymi, firmami i klientami instytucjonalnymi.

Pozostałe usługi